Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
e Formularz
Wersja angielska
BIP
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Zamówienia publiczne - wyniki

Warszawa, 07.03.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.)

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie informuje, że w postępowaniu z dnia 27.02.2013 r. o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw na potrzeby Inspektoratu w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

                                                                 

 Oferta częściowa nr 1 – dostawa paliwa dla WIIH w Warszawie

Wybrano ofertę ANWIM S.A. ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa.

Oferta złożona przez ww. przedsiębiorcę była jedyną dotyczącą tej oferty częściowej zamówienia. Spełniała warunki określone w SIWZ .

Otrzymała 100 punktów.                          

 

ZAŁĄCZNIKI:


1. Zawiadomienie o wyborze oferty (Plik PDF 0,6 MB)