Strona gwna Strona gwna
RSS
Strona gwna
Mapa strony
e Formularz
Wersja angielska
BIP
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, nr tel. 22 8261830, 22 8264209, nr faks 22 8262195, e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, przy pomocy dwóch zastępców, sprawuje ogólny nadzór nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, stanowiącego aparat pomocniczy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie jest jednostką budżetową.


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej działa na podstawie:

 
 
 • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063, ze zm.),
   
 • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2015 r. 525, ze zm.),
   
 • statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 372 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie. (LINK),
   
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 879 , ze zm.),
   
 • regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie (LINK).
 • Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 761 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie (LINK)
 • Zarządzenia Nr 331 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Warszawie.(LINK)
 • Zmiana regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie (LINK)

 


 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu: bip.wiih.org.pl

 

INFORMACJE NA TEMAT KONTROLI ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE BIP INSPEKTORATU.

W CELU SZYBKIEGO PRZEKIEROWANIA - NALEŻY KLIKNĄĆ TUTAJ