Strona gwna Strona gwna
RSS
Strona gwna
Mapa strony
e Formularz
Wersja angielska
BIP
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Rzeczoznawcy

http://www.wiih.org.pl/userfiles/lista rzeczoznawców_branze_RODOstan na 10-04-2024 r.pdf


 

Osoby zainteresowane pozyskaniem opinii rzeczoznawcy, proszone są o nawiązanie telefonicznego kontaktu bezpośrednio z rzeczoznawcą w celu umówienia się na spotkanie. Numery telefonów podane są na liście rzeczoznawców (dostępnej w pokoju 208 oraz na stronie www.wiih.org.pl)

 

Rzeczoznawcy nie są pracownikami Inspektoratu, działają w swoim imieniu, na własny rachunek.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej prowadzi listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług

Rzeczoznawcy są powołani do wydawania opinii o jakości produktów lub usług na zlecenie konsumeta, przedsiębiorcy, Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,  Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Warunki prowadzenia list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sieprnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 931).

Rozporządzenie to określa m.in.:

  • warunki i tryb wpisu na liste rzeczoznawców oraz skreślenia z niej rzeczoznawców
  • tryb weryfikacji rzeczoznawców oraz nadzoru nad ich działalnością.

 

O wpis na tę listę mogą ubiegać się w szczególności rzeczoznawcy rekomendowani przez właściwe szkoły wyższe, instytuty, stowarzyszenia naukowe lub organizacje zawodowe. Rzeczoznawca musi wykazać się teoretycznymi i praktycznymi wiadomościami w dziedzinie, w której wykonuje działalność rzeczoznawcy i powinien potwierdzić te umiejętności dokumentami, np.: świadectwami lub dyplomami właściwych szkół, opiniami właściwych branżowo stowarzyszeń albo organizacji zawodowych.

Nadzór nad rzeczoznawcami sprawuje wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, dokonując okresowej weryfikacji rzeczoznawców wpisanych na listę przez analizę prawidłowości wykonywania ich obowiązków, a w szczególności ocenę obiektywizmu wydanych opinii oraz ich zgodności z przepisami prawa i stanem faktycznym.

 

UWAGA!

Przy dochodzeniu swoich roszczeń konsumenci mają możliwość korzystania z usług rzeczoznawców do spraw jakości towarów.

Rzeczoznawcy dokonują oceny jakości przedmiotu reklamacji na życzenie i koszt konsumenta.

Rzeczoznawcy NIE SĄ pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie - działają w swoim imieniu i na własny rachunek.

 

Pełna lista rzeczoznawców (podzielonych wg specjalności) (PDF)

Wniosek o wpis na listę rzeczoznawców (PDF) (DOC)

Wersja do druku Generuj PDF