Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
e Formularz
Wersja angielska
BIP
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa

Światowy Dzień Konsumenta 2018

15.03.2018

Światowy dzień konsumenta 15 marca 2018 r.

Dziś jest obchodzony Światowy Dzień Konsumenta. To międzynarodowe święto obchodzone jest corocznie 15 marca. Po raz pierwszy obchody odbyły się w 1983 roku w rocznicę przemówienia prezydenta Johna Kennedy'ego wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA sformułował wtedy cztery podstawowe prawa konsumentów: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa, do reprezentacji. Jest autorem znanego sformułowania: „Konsumenci to my wszyscy”.

Zadania Inspekcji Handlowej na terenie województwa mazowieckiego realizuje Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3
w Warszawie.

Pracownicy Inspektoratu w ramach realizacji ustawowych zadań udzielają konsumentom bezpłatnych porad prawnych w siedzibie Inspektoratu lub telefonicznie pod nr tel. 22 826 42 20.

W przypadku sporów z przedsiębiorcami pracownicy Inspektoratu przeprowadzają postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jest to postępowanie polubowne mające na celu rozwiązanie sporu konsumenckiego. Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Informacje na temat tego postępowania znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu www.wiih.org.pl w zakładce „postępowania polubowne”.

Istnieje również możliwość rozpatrzenia sporu konsumenckiego przed Stałym Sądem Polubownym. Informacje na temat działalności Stałego Sądu Polubownego działającego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej dostępne są stronie internetowej: www.spsk.wiih.org

Wersja do druku
« inne aktualności