Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
e Formularz
Wersja angielska
BIP
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa

Co jedzą uczniowie i pacjenci? Kontrola Inspekcji Handlowej

23.01.2018

INFORMACJA Z WYNIKÓW KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA FIRM CATERINGOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA SZPITALI, SANATORIÓW, DOMÓW OPIEKI SPOŁECZNEJ, DOMÓW DZIECKA

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawiew I kw. 2017 r. w oparciu
o program Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DIH-702-15(1)/16/AnŁ przeprowadził kontrole w 6 placówkach świadczących usługi cateringowe (w tym dla szpitali i 1 przedszkola). Nieprawidłowości stwierdzono w 4 placówkach (66,7%). Ogółem sprawdzeniu poddano 129 partii towarów, w tym 35 partii wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zakwestionowano 8partii towarów (6,2%).

We wszystkich kontrolowanych placówkach na miejscu oceniono świeżość surowców
i półproduktów służących do ich przygotowania. Łącznie ocenie poddano 35 partii, nie wnosząc zastrzeżeń, co do wyglądu i świeżości. Ponadto badaniem laboratoryjnym objęto 6 próbek potraw z diety bezmlecznej, bezglutenowej, lekkostrawnej i zwykłej. Badano cechy organoleptyczne i fizykochemiczne, zgodność zadeklarowanej masy oraz identyfikowano gatunek mięsa na zgodność z deklaracją w jadłospisach. Zakwestionowano jakość 2 próbek, w 2 placówkach, tj.:  

-      w 1 próbce potrawy, tj. w  spaghetti drobiowo – wołowym nie stwierdzono  mięsa drobiowego, deklarowanego w składzie, zidentyfikowano tylko mięso wołowe (potrawę zakwestionowano również
z uwagi na niewłaściwe oznakowanie),  

-      w 1 próbce potrawy przygotowanej dla diety bezglutenowej, tj. w gulaszu wieprzowym gotowanym b/glutenu – stwierdzono niższą zawartość tłuszczu i wyższą zawartość białka w porównaniu
z wymaganiami określonymi w recepturze.

Zweryfikowano ilość netto 13 partii potraw przygotowanych do wydania na zgodność
z deklaracją w jadłospisach. W większości przypadków gramatura przeważanych potraw była wyższa od deklarowanej w jadłospisach, w kilku porcjach gramatura była niższa, ale mieściła się w dopuszczalnej tolerancji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie liczby porcji przygotowanych do wydania.

Sprawdzono oznakowanie łącznie 27 partii środków spożywczych (luzem i w opakowaniach).

W 1 placówce zakwestionowano oznakowanie 3 partii wyrobów kulinarnych (bez opakowań) produkcji własnej, przeznaczonych do zakładu żywienia zbiorowego (przedszkola), z uwagi na brak informacji dla zakładu żywienia zbiorowego o wykazie składników wchodzących w skład sprawdzanych potraw. 
W pozostałych placówkach, potrawy dostarczane do szpitali wysyłane były wraz
z jadłospisami dziennymi, w których podane były informacje dotyczące między innymi Substancje dodatkowe wymienione w oznakowaniu 21 partii surowców do produkcji potraw zostały zastosowane prawidłowo.

We wszystkich kontrolowanych placówkach, przedsiębiorcy przedstawili dowody dostaw potwierdzające źródła zakupu sprawdzanych środków spożywczych.

Sprawdzono 35 partii naczyń przeznaczonych do kontaktu z żywnością jednorazowego użytku - nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sprawdzono aktualność terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości deklarowanych przez producentów na opakowaniach jednostkowych we wszystkich kontrolowanych zakładach, oceniając 57 partii towarów wartości 7685,41zł.

W jednej placówce zakwestionowano 2 partie koncentratów spożywczych przeterminowanych 3 m-ce i 2 partie wędlin przeterminowanych 2 dni (wartości 684,10 zł ). Przeterminowane towary wycofano z magazynu i przekazano do utylizacji.

W kontrolowanych placówkach sprawdzono przestrzeganie warunków magazynowania żywności, a także stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do magazynowania i przygotowywania posiłków. W jednym zakładzie stwierdzono niewłaściwy stan sanitarny (brudne podłogi, stoły i urządzenia do przygotowywania potraw). Osoby mające kontakt z żywnością posiadały aktualne badania lekarskie potwierdzone wpisem do książeczek zdrowia.

W kontrolowanych placówkach znajdowały się przyrządy pomiarowe z ważnymi cechami legalizacji.

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego. Zakres prowadzonej działalności w każdym przypadku odpowiadał dokonanemu wpisowi.

Wykorzystanie ustaleń z kontroli

·       2 osoby ukarano grzywną w drodze mandatu karnego w łącznej wysokości 700 zł
z art. 111 § 1 pkt 1 KW, art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności.

·       Wszczęto 1 postepowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z art. 40 a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
w wyniku którego wydano decyzję umarzającą.

·       Obciążono 2 przedsiębiorców kosztami badań laboratoryjnych.

·       Skierowano 1 pismo do PSSE informujące o niewłaściwym stanie sanitarnym w placówce.

·       Skierowano 2 wystąpienia do szpitali informujące o nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania stanu sanitarnego w zakładzie produkcyjnym dostarczającym do tych szpitali posiłki.

·       Skierowano 1 wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy odnośnie zwiększenia nadzoru nad pracą personelu w zakresie odmierzania przygotowywanych porcji.

Inspekcja Handlowa informuje, że informacje te dostępne sa także na stronie internetowej UOKiK

Wersja do druku
« inne aktualności