Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
e Formularz
Wersja angielska
BIP
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa

Poradnik sylwestrowy

29.12.2017

Są to produkty szczególnego rodzaju – z jednej strony niezwykle widowiskowe, z drugiej wymagające szczególnego ostrożnego użytkowania.
WYRÓB MUSI BYĆ OZNAKOWAMNY ZNAKIEM CE OBOK, KTÓREGO MUSI ZNAJDOWAC SIĘ NUMER
(4 CYFRY) JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROCESIE OCENY ZGODNOŚCI.
 
Kupując wyroby pirotechniczne zwróćmy uwagę na informacje zamieszczone na produkcie.
   Na etykiecie powinny być umieszczone:
nazwa wyrobu i klasa
nazwa i adres producenta lub importera,
ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpiecznego używania i przechowywania,
określenie rodzaju miejsc, w których jest dozwolone używanie wyrobu pirotechnicznego,
wskazanie minimalnej bezpiecznej dla użytkownika odległości używania wyrobu,
Wieku użytkowników ( 18 lat),
Znak CE.
 
Ponadto, do wyrobu powinna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania, w tym sposób zapalenia wyrobu oraz informacja o akcesoriach potrzebnych do bezpiecznego działania wyrobów.
 
KIEDY JUŻ KUPIMY WYROBY PIROTECHNICZNE, PAMIĘTAJMY O ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.
 
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH
       Zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.
Przestrzegaj zalecanych wymagań bezpieczeństwa, w
szczególności dotyczących zachowania bezpiecznej odległości.
  Dokładnie obejrzyj obudowę, sprawdzając czy nie jest   uszkodzona lub czy nie wysypuje się z niej
materiał pirotechniczny.
Nie używaj wyrobów uszkodzonych.
Przed odpaleniem upewnij się, że wokół jest odpowiednia
przestrzeń do bezpiecznego pokazu ( w szczególności
czy nie ma w pobliżu materiałów łatwopalnych).
Wyroby przechowuj poza zasięgiem dzieci.
Tylko dorośli powinni odpalać wyroby pirotechniczne.

Podczas odpalania nie kieruj w stronę innych osób.

Wersja do druku
« inne aktualności