Strona główna Strona główna
RSS
Strona główna
Mapa strony
e Formularz
Wersja angielska
BIP
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa

Konsument – senior

29.09.2017

Konsument – senior

W obecnych czasach konsumenci dokonują zakupów odzieży, kosmetyków, sprzętu RTV lub artykułów gospodarstwa domowego przez telefon, Internet lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W przypadku chęci rezygnacji z takich zakupów mogą w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy a wówczas taka umowa uważana jest za nieważną. Przedsiębiorca ma wtedy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca powinien dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Należy pamiętać, że jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

Niebezpieczeństwem czyhającym na starszych konsumentów są reklamy przedsiębiorców oferujących sprzedaż ratalną „0 procent”. Skorzystanie z nich okazuje się czasem bardzo kosztowne. Klient winien szczegółowo zapoznać się z taką ofertą przed podpisaniem umowy i policzyć wartość kredytu. Zdarza się, iż nie zapłaci odsetek, ale zapłaci inne dodatkowe koszty, jak prowizję od dokonanej transakcji lub zostanie zobowiązany do wykupu ubezpieczenia. Obostrzenia takie mogą wynikać zarówno z niskiej zdolności kredytowej jak i wieku osoby biorącej kredyt. Należy zdecydować, czy takie ubezpieczenie jest korzystne i przydatne i wtedy podpisać umowę, czy też nie i zrezygnować z oferty.

Konsument jeżeli ma zastrzeżenia do jakości bądź niezgodności z umową nabytego towaru ma możliwość jego reklamowania z tytułu rękojmi bądź gwarancji (jeżeli została ona udzielona). Jeżeli towar reklamowany jest z tytułu rękojmi wówczas konsument może od sprzedawcy żądać naprawy towary, wymiany, obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy (zwrotu gotówki za reklamowany towar). W przepadku reklamacji towaru konsument senior może żądać od gwaranta, czyli przedsiębiorcy który udzielił gwarancji tego co przewidują warunki gwarancji, najczęściej jest to naprawa bądź wymiana towaru. Należy pamiętać, iż udzielenie gwarancji przez przedsiębiorcę jest dobrowolne.

Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z żądaniami konsumenta i odmawia uznania jego roszczeń, a konsument nie chce dochodzić swoich roszczeń przed sądem, może skorzystać wówczas z procedury pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W porównaniu z postępowaniem sądowym jest to postępowania tańsze, szybsze i prostsze. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ma na celu polubowne rozwiązywanie sporu konsumenckiego.

Pracownicy Inspektoratu pomagają seniorom w wypełnieniu wniosku o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich. Jeżeli Seniorzy zgłoszą się ze problemami wykraczającymi poza kompetencje Inspekcji Handlowej uzyskają rzetelną poradę ze wskazaniem właściwej instytucji do której należy zwrócić się o pomoc.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

tel. 22 826 42 20

 

Wersja do druku
« inne aktualności